NOOSA (0-2 -vuotiaat)

Ryhmässämme olevat lapset ovat 1-2 vuotiaita, joten olemme "pienten ryhmä". Työntekijöinä toimivat Annu, Veera ja Matias. Haluamme luoda osastollemme positiivisen ja lämpimän ilmapiirin, jossa jokaisella lapsella on hyvä olla.

Ryhmässämme on selkeä päivärytmi, joka helpottaa lasten arkea. Päivittäisten toimien, kuten aamupiirin, ruokailujen sekä päiväunien lisäksi suunnittelemme monipuolista toimintaa lasten kanssa. Pidämme lapsille erilaisia tuokioita ja haluamme käyttää hyväksemme päiväkotimme upeaa ympäristöä esimerkiksi retkien muodoissa. Kaikkea toimintaamme yhdistää suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, joilla haluamme luoda lapselle hyvää päivähoitoa.


TASMAN (2-4 -vuotiaat)

Meillä Tasmanissa toimivat 2-4 -vuotiaiden lasten ryhmät. Ryhmien pyörittämisestä vastaamme me: Markus, Terhi, Eveliina ja Raisa. Toimintamme on lapsilähtöistä ja joustavaa. Tasmanissa tarjoamme lapselle turvallisen ja virikkeellisen arjen. Ohjaamme lapsia arjen tilanteissa omalla esimerkillämme ja opettelemme yhdessä kohteliaita käytöstapoja.

Lasten ollessa yli 3-vuoden iässä koemme tärkeäksi kehittää lapsen sosiaalisia taitoja sekä empatiakykyä. Käytämme päiväkodin loistavaa sijaintia hyväksemme toiminnan suunnittelussa ja käymme vähintään viikoittain retkillä ja vierailuilla lähiympäristössä. Näillä retkillä lapset oppivat kohtaamaan rohkeasti ihmisiä ja toimimaan uusissa ympäristöissä.

Haluamme tarjota vanhempien kanssa lapselle mielekkäitä ja kokemusrikkaita lapsuusvuosia. :)


KAKADU (4-6 -vuotiaat)

Kakadu-nimisellä osastolla toimii PikkuKengurun Kodin esikoulu 2017-2018. Esikoulun aikuisina ovat Katja ja Timo. Tänä vuonna esikoululaisia on 13, joista 4 tyttöä ja 9 poikaa. Esikouluryhmässämme on useita kaksikielisiä lapsia, joiden kielenkehitystä tuetaan integroimalla ja pienryhmätoiminnalla. Esikoulumateriaalina käytössä on Kirjakujan Eskarimäki.

Kakadussa toimii myös neljä- ja viisivuotiaiden ryhmä, joka on jaettu kahteen pienryhmään. Viskari- ja nestoritoiminnasta vastaavat Sanna ja Ilona. Tärkeänä osana arkeamme on toimintatuokiot, jotka järjestämme pääsääntöisesti pienryhmissä. Toimintatuokioilla painotamme toiminnallista ja kokemuksellista oppimista leikkien, pelien ja tutkimisen kautta. Kuukausittain järjestetään Nestori-päivä, jolloin kaikki PikkuKengurun Kodin neljävuotiaat kokoontuvat yhteisen toiminnan äärelle.