PikkuKengurun Kodin toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisista perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. Paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta vastaa Iisalmen Kaupunki. Päiväkodin henkilökunnan työtä selkiyttämään on luotu pedagosisen toiminnan vuosikellot.

Toiminta-ajatuksena on huomioida lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lapselle halutaan taata kiireetön ja rauhallinen arki. Tavoitteena on, että aikuisilla olisi aina aikaa kohdata lapsi.

Arvostamme lapsen ainutlaatuisuutta ja perheiden monimuotoisuutta. Pyrimme, että jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi omana itsenään.

Päiväkodissamme toimii englannin kielikerho. Tällä toimintakaudella englannin kielikerho järjestetään oman henkilökunnan voimin. Kielikerhoissa tutustutaan vieraaseen kieleen laulujen, leikkien ja tarinoiden kautta.

Haluamme kehittää toimintaamme huomioiden lasten ja vanhempien palautteet sekä kiinnostuksenkohteet. Toimintamme on joustavaa ja tarpeen mukaan helposti muunneltavissa.

Haluamme tarjota lapsille elämyksellisiä päiviä PikkuKengurun Kodissa. Kannustamme lapsia itsenäiseen yrittämiseen ja oppimiseen. Erheitä sallitaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä!