PikkuKengurun Kodin toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisista perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. Paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta vastaa Iisalmen Kaupunki. Päiväkodin henkilökunnan työtä selkiyttämään on luotu pedagosisen toiminnan vuosikello.

Lapsi on toiminnan keskiössä ja tarkoituksena on huomioida lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lapselle halutaan taata kiireetön ja rauhallinen arki. Tavoitteena on, että henkilöstöllä olisi aina aikaa kohdata lapsi aidosti.

Arvostamme lapsen ainutlaatuisuutta ja perheiden monimuotoisuutta. Pyrimme, että jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi omana itsenään. Pyrimme tarjoamaan lapsille elämyksellisiä päiviä PikkuKengurun Kodissa. Kannustamme lapsia itsenäiseen yrittämiseen ja oppimiseen. Erheitä sallitaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä!

PikkuKengurun Kodin erikoisuus on että päiväkodissamme toimii englannin kielikerho. Kielikerho järjestetään oman henkilökunnan voimin. Kielikerhoissa on tarkoituksena tutustuta vieraaseen kieleen laulujen, leikkien ja tarinoiden kautta. Kielirikasteisuutta näkyy ja kuuluu myös arjessamme.

Paikallisuus ja kestävä kehitys ovat osana toimintaamme. Paikallisuus näkyy pyrkimyksenä tukea ja tutustua Iisalmelaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Kestävä kehitys on huomioitu muun muassa opettamalla lapsille kierrättämistä ja jätteiden lajittelemista.

Haluamme kehittää toimintaamme huomioiden lasten ja vanhempien palautteet sekä kiinnostuksenkohteet. Toimintamme on joustavaa ja tarpeen mukaan helposti muunneltavissa.

Tervetuloa kasvamaan, kehittymään ja oppimaan PikkuKengurun Kotiin!